Διαχείριση δικτύων (Οδικών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Φυσικό Αέριο, Ηλεκτροφωτισμός, Τηλεπικοινωνίες)

Η Διαχείριση δικτύων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που επιλύουν τα γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών με τρόπο που κανένα άλλο λογισμικό δεν μπορεί να επιλύσει. Ανάλογα με το είδος του δικτύου (π.χ. οδικό, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.) αποτυπώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία (στοιχεία συντήρησης οδικού δικτύου, σωλήνες-βάνες-φρεάτια ή καλώδια-φωτιστικά σώματα-πίνακες διανομής κ.λ.π.) με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία τηρούνται σε ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Η INFOΔΗΜ με τεχνογνωσία πάνω από δύο δεκαετίες στα GIS, Βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων των εφαρμογών διαχείρισης δικτύων και δίνει αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε αρμόδια υπηρεσία (Εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.).

Η INFOΔΗΜ υλοποιεί για λογαριασμό της EΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. το έργο «ΓΕΩΠΥΛΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.», έργο που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στόχος του είναι η ανάπτυξη μιας γεωγραφικής πύλης (Geoportal) για πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. καθώς και την εσωτερική λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας.