Εθνική Άμυνα

Η πρώτη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ήταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη της επιχειρησιακής δράσης των στρατιωτικών δυνάμεων και παραμένουν μέχρι σήμερα τα σημαντικότερα εργαλεία σχεδιασμού σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον κόσμο.

Τηρούν ακριβείς πληροφορίες για τη μορφολογία του εδάφους, τις υποδομές μιας περιοχής (οδικά/σιδηροδρομικά δίκτυα, αεροδρόμια, εργοστάσια κ.λπ.), τις θέσεις του δυνάμεων (φιλικών & εχθρικών), τους πιθανούς στόχους, χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες υψηλής ακρίβειας και είναι σε θέση να παρέχουν στους επιτελείς άμεση εικόνα της κατάστασης μιας εξελισσόμενης επιχείρησης.