Εφαρμογές Δορυφορικών Εικόνων (Τηλεπισκόπηση)

Εδώ και πολλά χρόνια οι δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς όπως τη μετεωρολογία, τη δασολογία, τη γεωλογία, την πολιτική προστασία κ.λ.π.

Όμως τα τελευταία πέντε χρόνια, τόσο η διακριτική ικανότητα των δορυφόρων για εμπορικούς σκοπούς έχει αυξηθεί πάρα πολύ (μέχρι <50cm pixel στο έδαφος) όσο και το κόστος απόκτησης εικόνων έχει μειωθεί σημαντικά δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης τέτοιων εικόνων σε ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών σε τομείς όπως γεωργία, διαχείριση περιβάλλοντος, χαρτογραφία, τηλεπικοινωνίες, ασφάλειες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τοπική αυτοδιοίκηση, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές) κλπ.

Η INFOΔHM πάντα στην αιχμή των εξελίξεων, αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια εφαρμογές τηλεπισκόπισης. Επεξεργάζεται ψηφιακά είτε

  • Παγχρωματικές εικόνες, για την παραγωγή τοπογραφικών χαρτών, είτε
  • Πολυφασματικές, για την παραγωγή θεματικών χαρτών και την υποστήριξη ειδικών μελετών (περιβαλλοντικών, γεωλογικών, υδρολογικών κ.λπ.)

Συνεργάζεται με όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής δορυφορικών εικόνων και είναι σε θέση να έχει στην διάθεση της ταχύτατα εικόνες πολύ πρόσφατης λήψης με ανάλυση ακόμη και μικρότερη των 50 εκατοστών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε σχετική μελέτη ή έργο ακόμη και για περιοχές εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους για τις οποίες συνήθως δεν διατίθενται πρόσφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα.