Υπηρεσίες Συμβούλου

Η INFOΔΗΜ έχοντας πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και παράλληλα στον τομέα των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε φορείς του Δημόσιου Τομέα και των Επιχειρήσεων.

Η INFOΔΗΜ ασχολείται παράλληλα με την διαμόρφωση στρατηγικών και την υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και Κοινοτικές Πολιτικές και Πρωτοβουλίες.

Διαθέτει την εμπειρία και το ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την ολοκληρωμένη στήριξη των φορέων και αναλαμβάνει τη διαχείριση (Project Management) έργων τεχνικής και αναπτυξιακής φύσης.