Χαρτογραφία

Το πιο γνωστό παράγωγο προϊον ενός GIS ειναι οι χάρτες. Στην εικοσαετή μέχρι σήμερα πορεία της η INFOΔΗΜ παρήγαγε αναρίθμητους χάρτες, τόσο εποπτικούς (κλίμακας 1: 15.000 - 1:1.000.000) όσο και υψηλής λεπτομέρειας (1:1000 - 1:1200).

Ενδεικτικά έργα μπορούν να αναφερθούν:

  • Χαρτογραφική υποστήριξη για την εκπόνηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης της Θεσσαλονίκης
  • Οι θεματικοί και πληροφοριακοί χάρτες για τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997»
  • Ψηφιακοί χάρτες για την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
  • Χαρτογραφική υποστήριξη για το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης  Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».