Έργα της Infoδημ

Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Κοζάνης.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης οχημάτων Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχεδιασμός Συλλογής Νοσοκομειακών Απορριμμάτων και Βέλτιστων Δρομολογίων Οχημάτων Αποκομιδής.

J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.

Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης των Πράξεων Εφαρμογής

ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Διερεύνηση και πρόταση εγκατάστασης Γεωγραφικού Συστήματος GIS στο Δήμο Σερρών.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Μελέτη Αναβάθμισης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Λάρισας και οριζόντια επέκτασή του σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου και στο Internet.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μελέτες Σύνθεσης Αντιολισθηρών Ταπήτων Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σάρωση, Ψηφιοποίηση, Έλεγχος και Ταύτιση όλων των «ως κατασκευασθεί» Σχεδίων που αφορούν τα οικόπεδα και τις υπέργειες εγκαταστάσεις βαννοστασίων του Αγωγού Υψηλής Πίεσης. (Α! Σύμβαση).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

Μελέτη Σχεδίου διαχείρισης Πυρκαγιάς στο όρος ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΑΝ.ΦΛΩ) Α.Ε.

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και Διαδικτυακής Τοποθεσίας της πόλης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μελέτη Εφαρμογής και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για την χαρτογράφηση των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πρόληψης και Παρακολούθησης φυσικών καταστροφών από πυρκαγιές στις δασικές εκτάσεις του όρους ΟΛΥΜΠΟΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Δημιουργία Συστήματος μιας Στάσης Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ

Οργάνωση της Παρακολούθησης σε βάση Δεδομένων των μετρήσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και της αξιολόγησης των εγγειοβελτιωτικών έργων της Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για Προβολή και Παρουσίαση των Σημείων Εναλλακτικού Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με χρήση Ψηφιακών Χαρτών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δημιουργία Χαρτών για την Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του ΕΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αναπτυξιακή Μελέτη για τη Δημιουργία Διεθνούς Τράπεζας Δεδομένων για τη Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη

ΥΠ.ΕΘΝ.ΆΜΥΝΑΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛ.ΈΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τηλεματικές Υπηρεσίες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εκπόνηση πιλοτικής εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Εγνατίας Οδού

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εργασίες δημιουργίας Χαρτογραφικής βάσης για πολιτιστικές υποδομές για χαρτογραφικούς και θεματικούς χάρτες με τη χρήση GIS

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 1997

Εγκατάσταση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ARC/INFO

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμμετοχή στην εκτέλεση προγράμματος ΑΡΚΤΟΡΟΣ για τη συγκρότηση βάσης δεδομένων και συστήματος GIS.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΑΙΟΥ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ARC-INFO

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑΠΟΛΗ , ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΚΤΛ

Προμήθεια Ψηφιακών Υποβάθρων Οικισμών και για έκταση 110.000 αγροκτημάτων Δ. Καλλικράτειας

ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

"Υπηρεσίες τηλεματικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περ. Κεντρ. Μακεδονίας"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προμήθεια Εξοπλισμού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και ψηφιακών δεδομένων Ν.Α. Δράμας

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Αναπτυξιακού Πληροφοριακού Συστήματος – GIS για το Νομό Βοιωτίας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΙΚΩΝΑ Α.Ε.

Διαγνωστική Μελέτη Οδικής Σύνδεσης Μεγάλης και Μικρής Πρέσπας και Ανάδειξη των Βυζαντινών Μνημείων κατά μήκος της Διαδρομής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ψηφιοποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου και Δικτύων Ύδρευσης / Αποχέτευσης πόλης Ν. Μουδανιών

ΔΗΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Γενική Μελέτη μεταφορών και κυκλοφορίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την περιαστική ζώνη - Β' φάση"

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Γεωγραφικό Σύστ. Πληροφοριών για τη "Διαγνωστική μελέτη οδικής σύνδεσης της Μικρής και της Μεγάλης ΠΡΕΣΠΑΣ και ανάδειξη των Βυζαντινών Μνημείων κατά μήκος της διαδρομής"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

LOGISTICS Υπηρεσιών στους ΟΤΑ: Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πόσιμου Νερού μέσω Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων στο Άργος Ορεστικό του Δήμου Ορεστίδος

ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Υλοποίηση και Λειτουργία ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας Όρους ΒΟΡΑ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» / GIS για το έργο «Tracking Oil Spills and Coastal Awareness Network / Παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων και δίκτυο παράκτιας ενημέρωσης / TOSCA»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των δημοτών Δήμου Δυτικής Αχαΐας

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Έβρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών «WP5: Δημιουργία ενός συστήματος προειδοποίησης πυρκαγιών» και «WP6.2: Κοινή κατάρτιση (εργαστήριο) εμπειρογνωμόνων στη λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης πυρκαγιών» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «through prevention to preserve the natural beauty of the Rhodope mountain/REPORT» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Καβάλας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημιουργία βάσης δεδομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Μέτρο 3 του υποπρογράμματος 6 του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Χαλκηδόνος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Design an development of the Geospatial Database for SLA in Italy

Trans Adriatic Pipeline AG

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου

Δήμος Σκιάθου

Secure Land Access Supporting Management System

Trans Adriatic Pipeline AG

Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης συστήματος “ΓΕΩΠΥΛΗ – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.E.”»

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Ζηρού

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Θάσου

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Κατάρτιση του εθνικού σχεδίου δράσης που αφορά στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για την έγκαιρη ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών και την ταχύτερη και αρτιότερη αντιμετώπισή τους για το έργο «European Forest Fire Monitoring using Information Systems - EFFMIS»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ψηφιοποίηση - διανυσματικοποίηση χαρτών ΧΤ» στις Περιοχές Φιλ. – Κηφισιάς

ΔΕΗ Α.Ε.

Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πυρόσβεσης στην ορεινή περιοχή των Ελληνοαλβανικών Συνόρων

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εφαρμογές Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Δήμου Καβάλας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την Πρόληψη, Παρακολούθηση και Καταστολή Πυρκαγιών σε δασώδεις εκτάσεις του Νομού Δράμας

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση , Προστασίας και προβολή του Όρους ΓΡΑΜΜΟΥ- GRAMMOS NET.

Δήμος ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Περιβαλλοντικής Προστασίας του Νομού Καστοριάς

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση , προστασία και προβολή ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΚΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «PAGGAIO.SERRES.NET»

ΔΗΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Σερρών

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Δημιουργία Αυτόνομου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην περιοχή της Ν.Α. Δυτικής Αττικής

Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψηφιοποίηση - διανυσματικοποίηση χαρτών ΧΤ» στην Περιοχή Αθήνας

ΔΕΗ Α.Ε.

Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης πυροπροστασίας Νομού Άρτας

N.A. ΆΡΤΑΣ

Ψηφιακή Δημοκρατία στο Νομό Δράμας

Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης πυροπροστασίας Νομού Θεσπρωτίας

N.A. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Νομαρχίας Χανίων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

User Interface Development for PAMS Database

Trans Adriatic Pipeline AG