Έργα της Infoδημ

2016

User Interface Development for PAMS Database

Trans Adriatic Pipeline AG

2016

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου

Δήμος Σκιάθου

2015

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Θάσου

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

2015

Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης συστήματος “ΓΕΩΠΥΛΗ – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.E.”»

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

2015

Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Χαλκηδόνος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

2015

Secure Land Access Supporting Management System

Trans Adriatic Pipeline AG

2015

Design an development of the Geospatial Database for SLA in Italy

Trans Adriatic Pipeline AG

2014

Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Ζηρού

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

2013

Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών «WP5: Δημιουργία ενός συστήματος προειδοποίησης πυρκαγιών» και «WP6.2: Κοινή κατάρτιση (εργαστήριο) εμπειρογνωμόνων στη λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης πυρκαγιών» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «through prevention to preserve the natural beauty of the Rhodope mountain/REPORT» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

2013

Δημιουργία βάσης δεδομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Μέτρο 3 του υποπρογράμματος 6 του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

2013

Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Έβρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

2013

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των δημοτών Δήμου Δυτικής Αχαΐας

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

2013

Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» / GIS για το έργο «Tracking Oil Spills and Coastal Awareness Network / Παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων και δίκτυο παράκτιας ενημέρωσης / TOSCA»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

2013

Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

2012

Κατάρτιση του εθνικού σχεδίου δράσης που αφορά στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για την έγκαιρη ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών και την ταχύτερη και αρτιότερη αντιμετώπισή τους για το έργο «European Forest Fire Monitoring using Information Systems - EFFMIS»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

2012

Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Καβάλας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

2011

Ψηφιοποίηση - διανυσματικοποίηση χαρτών ΧΤ» στις Περιοχές Φιλ. – Κηφισιάς

ΔΕΗ Α.Ε.

2011

Ψηφιοποίηση - διανυσματικοποίηση χαρτών ΧΤ» στην Περιοχή Αθήνας

ΔΕΗ Α.Ε.

2010

Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην περιοχή της Ν.Α. Δυτικής Αττικής

Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2009

Εφαρμογές Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Δήμου Καβάλας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

2009

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την Πρόληψη, Παρακολούθηση και Καταστολή Πυρκαγιών σε δασώδεις εκτάσεις του Νομού Δράμας

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

2009

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Σερρών

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

2009

Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πυρόσβεσης στην ορεινή περιοχή των Ελληνοαλβανικών Συνόρων

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2009

Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης πυροπροστασίας Νομού Θεσπρωτίας

N.A. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2009

Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης πυροπροστασίας Νομού Άρτας

N.A. ΆΡΤΑΣ

2009

Δημιουργία Αυτόνομου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

2009

Ψηφιακή Δημοκρατία στο Νομό Δράμας

Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ

2009

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Νομαρχίας Χανίων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

2008

LOGISTICS Υπηρεσιών στους ΟΤΑ: Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πόσιμου Νερού μέσω Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων στο Άργος Ορεστικό του Δήμου Ορεστίδος

ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2008

Μελέτη Εφαρμογής και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για την χαρτογράφηση των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2008

Υλοποίηση και Λειτουργία ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας Όρους ΒΟΡΑ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

2008

Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Περιβαλλοντικής Προστασίας του Νομού Καστοριάς

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2008

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση , Προστασίας και προβολή του Όρους ΓΡΑΜΜΟΥ- GRAMMOS NET.

Δήμος ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2008

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση , προστασία και προβολή ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΚΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «PAGGAIO.SERRES.NET»

ΔΗΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

2006

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και Διαδικτυακής Τοποθεσίας της πόλης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2005

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για Προβολή και Παρουσίαση των Σημείων Εναλλακτικού Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με χρήση Ψηφιακών Χαρτών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2005

Οργάνωση της Παρακολούθησης σε βάση Δεδομένων των μετρήσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και της αξιολόγησης των εγγειοβελτιωτικών έργων της Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2005

Δημιουργία Συστήματος μιας Στάσης Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ

2005

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πρόληψης και Παρακολούθησης φυσικών καταστροφών από πυρκαγιές στις δασικές εκτάσεις του όρους ΟΛΥΜΠΟΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

2004

Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης οχημάτων Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

2004

Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Κοζάνης.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

2004

Σχεδιασμός Συλλογής Νοσοκομειακών Απορριμμάτων και Βέλτιστων Δρομολογίων Οχημάτων Αποκομιδής.

J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.

2004

Σάρωση, Ψηφιοποίηση, Έλεγχος και Ταύτιση όλων των «ως κατασκευασθεί» Σχεδίων που αφορούν τα οικόπεδα και τις υπέργειες εγκαταστάσεις βαννοστασίων του Αγωγού Υψηλής Πίεσης. (Α! Σύμβαση).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

2004

Μελέτη Σχεδίου διαχείρισης Πυρκαγιάς στο όρος ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΑΝ.ΦΛΩ) Α.Ε.

2002

Δημιουργία Χαρτών για την Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του ΕΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2002

Αναπτυξιακή Μελέτη για τη Δημιουργία Διεθνούς Τράπεζας Δεδομένων για τη Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη

ΥΠ.ΕΘΝ.ΆΜΥΝΑΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛ.ΈΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2002

Μελέτη Αναβάθμισης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Λάρισας και οριζόντια επέκτασή του σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου και στο Internet.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

2002

Μελέτες Σύνθεσης Αντιολισθηρών Ταπήτων Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2002

Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης των Πράξεων Εφαρμογής

ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

2002

Διερεύνηση και πρόταση εγκατάστασης Γεωγραφικού Συστήματος GIS στο Δήμο Σερρών.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

2001

Γεωγραφικό Σύστ. Πληροφοριών για τη "Διαγνωστική μελέτη οδικής σύνδεσης της Μικρής και της Μεγάλης ΠΡΕΣΠΑΣ και ανάδειξη των Βυζαντινών Μνημείων κατά μήκος της διαδρομής"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2001

Ψηφιοποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου και Δικτύων Ύδρευσης / Αποχέτευσης πόλης Ν. Μουδανιών

ΔΗΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

2001

Γενική Μελέτη μεταφορών και κυκλοφορίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την περιαστική ζώνη - Β' φάση"

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2001

Διαγνωστική Μελέτη Οδικής Σύνδεσης Μεγάλης και Μικρής Πρέσπας και Ανάδειξη των Βυζαντινών Μνημείων κατά μήκος της Διαδρομής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2001

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Αναπτυξιακού Πληροφοριακού Συστήματος – GIS για το Νομό Βοιωτίας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΙΚΩΝΑ Α.Ε.

2001

Προμήθεια Εξοπλισμού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και ψηφιακών δεδομένων Ν.Α. Δράμας

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

2000

Προμήθεια Ψηφιακών Υποβάθρων Οικισμών και για έκταση 110.000 αγροκτημάτων Δ. Καλλικράτειας

ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

2000

Εκπόνηση πιλοτικής εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Εγνατίας Οδού

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

2000

"Υπηρεσίες τηλεματικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περ. Κεντρ. Μακεδονίας"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1997

Τηλεματικές Υπηρεσίες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1996

Εργασίες δημιουργίας Χαρτογραφικής βάσης για πολιτιστικές υποδομές για χαρτογραφικούς και θεματικούς χάρτες με τη χρήση GIS

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 1997

1995

Συμμετοχή στην εκτέλεση προγράμματος ΑΡΚΤΟΡΟΣ για τη συγκρότηση βάσης δεδομένων και συστήματος GIS.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΑΙΟΥ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

1995

Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ARC-INFO

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑΠΟΛΗ , ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΚΤΛ

1995

Εγκατάσταση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ARC/INFO

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ